EKOSTAR FLOW V - Laminárne boxy s vertikálnym prúdením vzduchu

Ochrana pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia. Tento typ boxov nezabezpečuje ochranu personálu pred účinkami spracovávaných látok! Prefiltrovaný vzduch je do pracovného priestoru vháňaný vertikálne (z hora nadol). Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné vykonávať pracovné operácie v asepticky čistom, prípadne v bezprašnom prostredí bez nutnosti ochrany personálu pred účinkami látok, s ktorými sa v boxoch bude pracovať.

EKOSTAR FLOW H - Laminárne boxy s horizontálnym prúdením vzduchu

Ochrana pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia. Tento typ boxov nezabezpečuje ochranu personálu pred účinkami spracovávaných látok! Prefiltrovaný vzduch je do pracovného priestoru vháňaný horizontálne (od zadnej steny ku pracovnému otvoru). Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné vykonávať pracovné operácie v asepticky čistom, prípadne v bezprašnom prostredí bez nutnosti ochrany personálu pred účinkami látok, s ktorými sa v boxoch bude pracovať.

EKOSTAR FLOW BH - Laminárne boxy II. triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním

Ochrana pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia a súčasne ochrana obsluhy pred škodlivými účinkami spracovávaných látok. Boxy spadajú v rámci II. triedy do kategórie B2, čo znamená 100 % odťah bez miešania vzduchových okruhov (nasávaného a odsávaného vzduchu). Ide o najvyššiu mieru ochrany v rámci II. triedy. Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné vykonávať pracovné operácie v asepticky čistom, prípadne bezprašnom prostredí a súčasne kde je nutné chrániť personál pred účinkami látok, s ktorými sa v boxoch bude pracovať.

ISOSAFE - Bezpečnostné biologické kabinety III. triedy - Rukávnikové biologické izolátory

100 % izolácia pracovného procesu od vonkajšieho prostredia vďaka čomu je zaručená dokonalá ochrana pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou. Súčasne je zabezpečená dokonalá ochrana obsluhy zariadenia pred škodlivými účinkami spracovávaných látok nakoľko obsluha nie je s týmito látkami v priamom kontakte. Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné vykonávať pracovné operácie v asepticky čistom prostredí a súčasne kde je nutné dokonale chrániť personál pred škodlivými účinkami látok, s ktorými sa v boxoch bude pracovať.

EKOSTAR FLOW SM - Laminárne stropné moduly s vertikálnym prúdením vzduchu

Ochrana pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia. Stropné moduly nezabezpečujú ochranu personálu pred účinkami spracovávaných látok! Prefiltrovaný vzduch je do vymedzeného priestoru pod stropným modulom vháňaný vertikálne (z hora nadol). Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné vykonávať pracovné operácie v asepticky čistom, prípadne v bezprašnom prostredí bez nutnosti ochrany personálu pred účinkami spracovávaných látok a kde je nutné eliminovať vibrácie vzniknuté činnosťou laminárnych boxov.

YOURBOX / OLDBOX - výroba na mieru / repasácia starých zariadení

Potrebujete laminárny box, izolátor, stropný modul alebo iný druh výrobku, ale máte špeciálne požiadavky na jeho rozmer, funkčnosť, prevedenie alebo výbavu?

Vlastníte náš produkt, ale v dôsledku jeho vysokého veku sú už na ňom viditeľné známky opotrebovania? Ste s ním natoľko spokojný, že ho neplánujete vymeniť za novší model?