SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ VÝROBCA PRÉMIOVÝCH FILTRAČNÝCH A ODSÁVACÍCH ZARIADENÍ
pre zdravotníctvo, farmáciu, potravinárstvo, life science a rôzne odvetvia priemyslu

Loga

Naša spoločnosť EKOKROK s.r.o. patrí pod materskú spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s..

Spoločne sme významným slovenským producentom filtračných a odsávacích zariadení ss viac ako 25 ročnými skúsenosťami.Ide o rôzne druhy filtračných jednotiek a pracovných stolov pre odsávanie od zvárania a iných suchých technologických procesov spracovania materiálu, laminárne boxy, biologické izolátory, stropné moduly a pod.. V oblasti laminárnych boxov, bezpečnostných biologických kabinetov a stropných modulov sme jediným výrobcom na Slovensku s významným postavením na stredoeurópskom trhu.

Vývoj a výrobu našich produktov zabezpečuje divízia filtračných a odsávacích zariadení patriaca pod materskú spoločnosť. Samotná výroba sa realizuje na Slovensku, v žilinských výrobných priestoroch. Spoločnosť EKOKROK s.r.o. naopak plní funkciu výhradného obchodného zastúpenia, ktoré v plnom rozsahu realizuje predaj, záručný a pozáručný servis týchto výrobkov.

EKOKROK s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 1991, pričom do roku 2015 ako samostatná výrobná firma. Za túto dobu sa spoločnosť vyprofilovala ako stabilný partner s vysokým spoločenským kreditom a s nespočetným množstvom inštalácií v rámci SR a celej strednej Európy. V roku 2015 sa EKOKROK s.r.o. stáva súčasťou spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s. a tá za účelom zvýšenia kvality a prevedenia výrobkov preberá a presúva výrobu pod vlastné krídla.

 

ELMAX ŽILINA, a.s. patrí medzi lídrov na Slovensku v oblasti výroby elektrických rozvádzačov, kovovýroby a priemyselnej automatizácie. Od roku 2015, po prevzatí 100 % obchodného podielu spoločnosti EKOKROK s.r.o. bola k vyššie uvedeným trom divíziám doplnená štvrtá, divízia filtračných a odsávacích zariadení. Spoločnosť v plnom rozsahu vykonáva organizačnú, technickú, obchodnú, výrobnú, servisnú a montážnu činnosť a to vo všetkých svojich oblastiach.

Na trhu spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s. pôsobí od roku 1993. V súčasnosti zamestnáva spolu viac ako 150 pracovníkov. Sídlo spoločnosti ako aj výrobné a obchodné priestory sa nachádzajú v priemyselnej zóne mesta Žilina (SR), v mestskej časti Bytčica. Administratívne, skladové a výrobné priestory v súčasnosti zaberajú viac ako 10 000 m2 zastavanej plochy.

o-firme-1
o-firme-2-2020
o-firme-3
o-firme-4
o-firme-5
o-firme-6
o-firme-7
o-firme-8
o-firme-9
previous arrow
next arrow

ELMAX ŽILINA, a.s. je exportne orientovaná spoločnosť a až 85 % celkovej produkcie smeruje priamo alebo nepriamo na zahraničné trhy, prakticky do celého sveta. Spoločnosť je zastabilizovaná a od svojho vzniku pravidelne zaznamenáva každoročný nárast. Celkové ročné tržby spoločnosti v súčasnosti predstavujú viac ako 9 000 000 eur.


KVALITA NA PRVOM MIESTE
Pre spoločnosť je pri výrobe a ďalších poskytovaných službách najdôležitejšia kvalita. Špičkové moderné technologické vybavenie, používané kvalitné materiály od renomovaných a certifikovaných svetových výrobcov, dlhoročné skúsenosti v obore, dôsledná medzioperačná a výstupná kontrola a pravidelne školení pracovníci sú zárukou vysokej kvalitatívnej úrovne služieb a výrobkov. Asi najdôležitejším ukazovateľom vysokej kvality je dlhodobý rast spoločnosti sprevádzaný pravidelnými investíciami do najmodernejšieho technologického vybavenia a vzdelávania pracovníkov. V spoločnosti je zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO9001, čo taktiež dokumentuje kvalitu vykonávanej práce a dáva záruku jej neustáleho zvyšovania. Samozrejmosťou je CE certifikácia ako pre rozvádzače, tak aj pre všetky typy filtračných a odsávacích zariadení, pri rozvádzačoch navyše UL certifikácia pre náročný americký a kanadský trh, ako aj veľké množstvo iných certifikátov.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S VIAC AKO 25 ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI
Sme čisto slovenská spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v obore, či už sa jedná o elektrovýrobu, priemyselnú automatizáciu, kovovýrobu alebo o filtračné a odsávacie zariadenia. Všetky naše produkty sú vyvíjané a vyrábané na Slovensku. Ich kúpou podporujete domáci trh, rast ekonomiky ako aj zamestnanosť v Slovenskej republike.

CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prostredie, v ktorom žijeme si vážime. A preto je našou ďalšou prioritou minimalizovať náš vplyv naň používaním zdravotne a ekologicky nezávadných surovín, materiálov a baliaceho materiálu s možnosťou recyklácie. Veríme, že týmto prístupom budeme vzorom pre ostatné slovenské spoločnosti a prispejeme tak k zlepšovaniu prostredia v ktorom žijeme.

CIEĽOM JE VYBUDOVAŤ NIEČO, NA ČO BUDEME HRDÍ
Stále inovácie, investície do spoločnosti a kvality nás posúvajú dopredu. Cieľom je vybudovať spoločnosť, ktorá bude stabilnou a rešpektovanou značkou nielen na domácom ale aj na zahraničnom trhu. To dosiahneme len tým, že budeme na trh uvádzať špičkové výrobky a poskytovať prvotriedne služby. Proste niečo, na čo budeme môcť byť sami hrdí.