EKOSTAR FLOW SM

Laminárne stropné moduly s vertikálnym prúdením vzduchu

Laminárne stropné moduly EKOSTAR FLOW SM sú závesné modulové boxy s laminárnym prúdením vzduchu vo vertikálnom smere zabezpečujúce ochranu spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia. Tento typ boxov nezabezpečuje ochranu obsluhy pred prípadnými škodlivými vplyvmi spracovávaných látok.

Je ich možné využívať všade tam, kde je nutné pracovné operácie vykonávať v asepticky čistom, resp. v bezprašnom prostredí, bez nutnosti ochrany personálu pred účinkami látok, s ktorými sa v priestoroch, ktoré moduly vymedzujú pracuje. Tiež je ich možné využívať všade tam, kde je potreba eliminovať vibrácie vznikajúce činnosťou laminárnych boxov a tam, kde rozmerové obmedzenie laminárnych boxov nevyhovuje. Tieto zariadenia majú široké využitie v zdravotníctve, farmácii, life science, potravinárstve, elektronike, optike, jemnej mechanike a pod..

Stropné moduly EKOSTAR FLOW SM sa vyznačujú prémiovým spracovaním a vďaka unikátnej konštrukcii a použitým komponentom a materiálom od renomovaných svetových výrobcov nadštandardnou spoľahlivosťou, nízkou hlučnosťou, nízkou spotrebou energie, dlhou životnosťou filtrov a taktiež nadštandardne vysokou mierou účinnosti filtrácie. Vďaka zabezpečenému laminárnemu prúdeniu vo vertikálnom smere a precízne zvolenej zostave filtrov sa taktiež vyznačujú dokonalou ochranou pracovného procesu v pracovnom priestore.

Všetky stropné moduly EKOSTAR FLOW SM vyrábame na mieru v rámci programu YourBox podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, ako v klasickom oceľovom prevedení s povrchovou úpravou práškovou farbou vo zvolenom odtieni RAL, tak aj v celo nerezovom prevedení.

Naše stropné moduly už v štandarde dosahujú triedu čistoty ISO CLASS 5, ktorá je samozrejmosťou. V závislosti od požiadaviek zákazníka, resp. od triedy použitých filtrov môžu dosahovať aj inú triedu účinnosti (ISO CLASS 3 až ISO CLASS 8).

UNIVERZÁLNE RIEŠENIA NA MIERU

Stropné moduly je možné umiestniť nad celé pracovisko alebo výrobnú linku, a to buď formou osadenia na nosnú konštrukciu, ktorá následne celé pracovisko vymedzuje, alebo formou uchytenia modulov do stropu miestnosti. Vnútorný pracovný priestor pod stropnými modulmi je od vonkajšieho prostredia oddelený PVC fóliami, resp. v prípade umiestnenia modulov na konštrukciu aj pevnými priečkami z materiálu podľa požiadaviek zákazníka. Stropné moduly tak vytvoria asepticky čistý, resp. bezprašný priestor charakterizovaný laminárnym prúdením vzduchu, dokonalo izolovaný od vonkajšieho prostredia. Na rozdiel od laminárnych boxov, pri stropných moduloch môže personál operovať priamo vo vymedzenom pracovisku, prípadne môže byť v tomto priestore umiestnená výrobná technológia.

Výhodou stropných modulov EKOSTAR FLOW SM je, že ich je možné veľkostne prispôsobiť a zabezpečiť tak prekrytie celej požadovanej plochy. V prípade, že je požiadavka na väčšiu pracovnú plochu a jeden modul veľkostne nepostačuje, je možnosť viacero modulov vzájomne prepojiť a vyskladať tak ľubovoľne veľkú plochu podľa potreby. Ovládanie modulov je v takomto prípade riešené centrálne pre všetky zapojené jednotky v reťazci.

ULPA FILTRÁCIA UŽ V ZÁKLADE

Už v štandardne sú moduly osadené ULPA filtrami triedy U15 filtrujúcimi častice už od veľkosti 0,1 µm. Použitá rada ULPA filtrov sa vyznačuje vyššou úrovňou filtrácieako pri bežných HEPA filtroch. Na vyžiadanie zákazníka je možné stropné moduly osadiť filtrami aj v inej triede účinnosti. Moduly sú na vstupe tiež osadené mechanickými predfiltrami slúžiacimi na zachytávanie väčších prachových častíc a nečistôt, vďaka čomu je zabezpečená dlhšia životnosť hlavných filtrov. Je ich možné tiež vybaviť prídavným modulom na princípe elektrostatiky, ktorý zabezpečuje dezinfekciu nasávaného vzduchu.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI

Zákazník má možnosť voľby medzi manuálnym a medzi plne automatizovanýmprevedením stropných modulov riadeným mikroprocesorovou jednotkou. V oboch prípadoch je možné regulovať výkon ventilátorov vo viacerých stupňoch a meniť tak rýchlosť prúdenia vzduchu podľa potreby, no v takom rozsahu, aby bolo vždy zabezpečené laminárne prúdenie. V prípade automatizovanej verzie riadiaca jednotka stropných modulov v závislosti od miery zanesenia filtrov sama reguluje výkon ventilátorov tak, aby bola vždy zabezpečená obsluhou nastavená rýchlosť prúdenia vzduchu. Je tiež automaticky vybavená plnefarebným LCD dotykovým displejom slúžiacim na ovládanie modulov a na sledovanie prevádzkových parametrov, vrátane úrovne zanesenia a životnosti filtrov. Stropné moduly je možné vybaviť štandardnou, ale aj rôznou špecifickou výbavou v závislosti od individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka.

Na naše zariadenia štandardne poskytujeme záruku 2 roky. V prípade pravidelnej starostlivosti je však možné túto záruku predĺžiť až na 5 rokov!

Každý vyrobený model podlieha automatickej výstupnej kontrole funkčnosti prostredníctvom validačného merania s doložením validačného protokolu.

Pre špecifikáciu Vášho boxu nás môžete kontaktovať priamo, prípadne môžete použiť náš konfigurátor.

Kontakt

STARAŤ SA O VÁŠ BOX SA OPLATÍ

Tento typ zariadení veľmi úzko súvisí s bezpečnosťou a preto je nevyhnutné, aby boli udržiavané v dokonalom technickom stave počas celej doby prevádzky. Nám ako výrobcovi záleží na ich správnej funkčnosti a preto odporúčame pravidelne ich technický stav a funkčnosť preverovať prostredníctvom odborných servisných prehliadok. Taktiež odporúčame meniť všetky filtre v pravidelných odporúčaných intervaloch.

V prípade, že sa rozhodnete vykonávať počas prvých piatich rokov od predaja na zariadení pravidelné servisné kontroly, odmeníme Vás za starostlivosť o VAŠE zariadenie, VAŠE zdravie a VÁŠ produkt až 5 ročnou zárukou!

Servisné kontroly sú dobrovoľné, ale vzhľadom na charakter a využitie zariadenia pre ich správnu funkčnosť kľúčové. Odporúčame ich vykonávať v pravidelných intervaloch. Chránite tým predovšetkým svoj personál, svoje produkty a svoje záujmy!

DĹŽKU ZÁRUKY SI URČÍTE VY

V prípade realizovania odporúčaných servisných prehliadok každoročne počas prvých piatich rokov prevádzky Vám poskytneme záruku na zariadenie v dĺžke až 5 rokov od zakúpenia!

Celková dĺžka záruky závisí od toho, koľko servisných prehliadok sa na Vašom zariadení vykoná (po vykonaní prvej a následne vždy po každej nasledujúcej prehliadke sa záruka predĺži o rok, maximálne však do 5 rokov)

Chceme byť féroví a preto otvorene tvrdíme, že kontroly sú dobrovoľné a platené. Na druhej strane po vykonaní prehliadky, prípadne po výmene filtrov ste si 100 % istí, že výrobok funguje správne a že je Váš pracovný proces alebo obsluha v bezpečí, čo na konci každej servisnej prehliadky potvrdíme funkčnou skúškou alebo validáciou. Ako odmenu za starostlivosť, ktorú si tieto zariadenia tak či tak vyžadujú, Vám poskytneme práve dlhšiu záruku!

SERVIS BEZ STAROSTÍ

V prípade, že sa rozhodnete o zariadenie pravidelne starať, nemusíte držať v hlave, kedy bola realizovaná posledná prehliadka, prípadne kedy má byť realizovaná tá nasledujúca. My to sledujeme za Vás! Vždy Vás v dostatočnom predstihu na to upozorníme.Tak, aby ste mali, čo najmenej starostí.