ISOSAFE

Bezpečnostný rukávnikový biologický izolátor

Rukávnikové izolátory ISOSAFE sú bezpečnostné biologické kabinety (BSC) III. triedy zabezpečujúce dokonalú ochranu pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia a súčasne absolútnu ochranu obsluhy pred prípadnými škodlivými vplyvmi spracovávaných látok. Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné pracovné operácie vykonávať v asepticky čistom, resp. bezprašnom prostredí a súčasne kde je nutné chrániť obsluhu pred účinkami látok, s ktorými sa v boxoch pracuje.

Izolátory ISOSAFE sú uzavreté systémy charakterizované stálym tlakom v pracovnom priestore (pretlakom alebo podtlakom) a 100 % odťahom vzduchu kontaminovaného spracovávanými látkami. Pri prevádzke nedochádza ku miešaniu vzduchových okruhov, teda nasávaného a odsávaného vzduchu. Pracovný proces je 100 % izolovaný od vonkajšieho prostredia a zároveň obsluha neprichádza do priameho kontaktu so spracovávanými škodlivými látkami. Práve preto ide o najvyšší stupeň ochrany pracovného procesu, pracovníkov ako aj životného prostredia.

Naše izolátory sa vyznačujú prémiovým spracovaním a vďaka unikátnej konštrukcii a použitým komponentom a materiálom od renomovaných svetových výrobcov nadštandardnou spoľahlivosťou, nízkou hlučnosťou, nízkou spotrebou energie, dlhou životnosťou filtrov a taktiež nadštandardne vysokou mierou účinnosti filtrácie.

Izolátory ISOSAFE automaticky dosahujú triedu čistoty ISO CLASS 5, ktorá je samozrejmosťou. Boxy však vďaka unikátnej konštrukcii a zvoleným filtrom spĺňajú aj prísne kritériá triedy čistoty ISO CLASS 3, vďaka čomu sú predurčené na tie najnáročnejšie aplikácie.

Požadované informácie zatiaľ nie sú k dispozícii. Viac informácií na ekokrok@elmaxzilina.sk alebo na tel. čísle +421 903 713 750 .

PLNE AUTOMATIZOVANÁ PREVÁDZKA

Biologické rukávnikové izolátory ISOSAFE sú v štandarde vybavené mikroprocesorovou jednotkou, ktorá riadi množstvo pokročilých funkcií boxov a zabezpečuje ich plynulý a bezpečný chod. Pohodlné ovládanie je zabezpečené vďaka 7´´ plnegrafickému dotykovému displeju umiestnenému na spodnej lište čelného krytu, v kombinácii s ovládacími prvkami umiestnenými v pracovnom priestore.
Všetky prevádzkové parametre (rýchlosť prúdenia vzduchu, tlak v pracovnom priestore, teplota, vlhkosť a pod.), vrátane úrovne zanesenia a životnosti filtrov sú neustále monitorované, zaznamenávané a graficky zobrazované na displeji zariadenia, vďaka čomu má obsluha dokonalý prehľad o jeho stave. Samozrejmosťou je sledovanie servisných intervalov aj upozornenie na odchýlku od optimálnych hodnôt, prípadne na poruchu zariadenia. Prevádzkovú históriu, ako aj chybové hlásenia je možné kedykoľvek zobraziť v podobe tabuľky alebo prehľadného grafu priamo na displeji boxov.

Pre zachovanie dokonalých pracovných podmienok v pracovnom priestore je zariadenie vybavené dvomi ventilátormi, nasávacím, zabezpečujúcim prísun asepticky čistého vzduchu do pracovného priestoru a odsávacím, zabezpečujúcim odťah vzduchu z pracovného priestoru. Systém si v závislosti od miery zanesenia filtrov sám reguluje výkon oboch ventilátorov tak, aby bol permanentne zabezpečený prednastavený tlak vzduchu v pracovnom priestore, charakterizovaný pre zvolený mód a súčasne aby bol zachovaný ideálny pomer medzi oboma ventilátormi.

VĎAKA ŠIROKÝM MOŽNOSTIAM DOKONALE UNIVERZÁLNE

Bezpečnostné biologické izolátory ISOSAFE sú dokonale univerzálne nakoľko môžu pracovať v dvoch pracovných módoch:
1, PRETLAKOVOM - mód, v ktorom zariadenie vytvára v pracovnom priestore pretlak asepticky čistého vzduchu. Tento mód slúži na dokonalú ochranu pracovného procesu.
2, PODTLAKOVOM - mód, v ktorom zariadenie vytvára v pracovnom priestore podtlak. Tento mód slúži na dokonalú ochranu pracovného procesu a súčasne obsluhy pred škodlivými vplyvmi spracovávaných látok.

V rámci každého módu môže obsluha pracovať v dvoch režimoch:

1) PREVÁDZKOVOM (NORMAL) - určenom na plnohodnotnú prácu
2) ÚSPORNOM (SAVING) - určenom na zabezpečenie, čo najúspornejšej prevádzky a udržanie požadovaných podmienok v pracovnom priestore a to aj za predpokladu, že je nutné prácu prerušiť.

Izolátory ISOSAFE disponujú funkciou automatického uvedenia do úsporného, prípadne prevádzkového režimu, v závislosti od toho, či je alebo nie je v pracovnom priestore zaznamenaná činnosť. Jednotlivé režimy môže obsluha zariadenia voliť aj manuálne priamo na displeji izolátora.

Izolátory sa vyrábajú v dvoch veľkostiach pracovnej plochy, v prevedení s jednou komorou, ktorá súčasne plní funkciu na vkladanie aj vykladanie materiálu, alebo s dvoma komorami, z ktorých jedna slúži na vkladanie a druhá na vykladanie materiálu. Bočné komory plnia funkciu prestupových zón. Majú úlohu zabrániť kontaminácii pracovného priestoru počas vkladania alebo vykladania materiálu, resp. kontaminácii pracovného priestoru počas presunu materiálu medzi komorou a pracovným priestorom. Komory sú v základe vybavené výsuvnými vaničkami slúžiacimi na pohodlné premiestňovanie materiálu medzi komorami a pracovným priestorom.

V štandarde sú izolátory ISOSAFE umiestnené na originálnom manuálne výškovo nastaviteľnom podstavci s úložnými priestormi. V prípade požiadavky je možné izolátory umiestniť aj na podstavec s elektrickým zdvihom s pamäťovou funkciou pre viac polôh ovládaným prostredníctvom ovládača alebo pedálov, prípadne na podstavec v mobilnom prevedení.

ULPA FILTRÁCIA UŽ V ZÁKLADE

Biologické izolátory ISOSAFE sú už v základe na vstupe aj na výstupe vybavené najnovšou generáciou vysoko účinných ULPA filtrov triedy U15 filtrujúcich častice už od veľkosti 0,1 µm. Použitá rada ULPA filtrov sa vyznačuje omnoho vyššou úrovňou filtrácie ako pri bežných HEPA filtroch. V prípade potreby odvodu vzduchu kontaminovaného spracovávanými látkami z pracovného priestoru je možné boxy prostredníctvom nadstavca dopojiť do externej odsávacej vetvy alebo do centrálneho vzduchotechnického systému budovy. V prípade menej náročnejších aplikácií, resp. v prípade, že to nie je nevyhnutne nutné, je možné box umiestniť na miesto inštalácie aj bez zapojenia do externého odvodu. Vzduch odsávaný z pracovného priestoru sa v takomto prípade vráti späť do miestnosti ako prefiltrovaný. V prípade nutnosti posilnenia chemickej alebo mechanickej filtrácie je možné box dovybaviť externým filtrom s aktívnym uhlím alebo externým absolútnym filtrom v požadovanej triede. Pre dlhšiu životnosť hlavných filtrov sú boxy na vstupe vybavené mechanickým predfiltrom v triede G4.

BOHATÁ ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Bezpečnostné biologické rukávnikové izolátory ISOSAFE obsahujú už v základe nadštandardnú výbavu. Samozrejmosťou sú bezpečnostné sklá s antibakteriálnou úpravou, UV žiarič integrovaný v pracovnom priestore s možnosťou časovania jeho prevádzky, LED osvetlenie pre dokonalú viditeľnosť imitujúce denné svetlo, elektrické zásuvky v pracovnom priestore, ako aj posilnená elektrická bezpečnosť prúdovým chráničom. Systém automaticky zaznamenáva a zobrazuje na displeji prevádzkový čas nie len pre zariadenie ako také, ale osobitne pre filtre aj UV žiarič.

Všetky dvere izolátorov sú elektronicky uzamykateľné s grafickou indikáciou ich stavu a s akustickým upozornením na ich násilné otvorenie, prípadne nedostatočné dovretie. Prestupové dvierka z bočných komôr do pracovného priestoru sú vybavené pohodlným otváraním a automatickým dovieraním. Pre väčšie pohodlie má obsluha možnosť ovládať stav dvierok prostredníctvom displeja aj prostredníctvom ovládacích prvkov umiestnených v pracovnom priestore.

Vďaka plne výklopným hlavným dverám pracovného priestoru s možnosťou zaaretovania v najvrchnejšej polohe, nedelenej antikorovej ploche s vyšším stupňom mechanickej a chemickej odolnosti,, celonerezovému obloženiu pracovného priestoru a špeciálnemu práškovému nástreku s minimalizovaním rizika kontaminácie a s vyššou odolnosťou voči oderom je čistenie a dezinfekcia izolátorov ISOSAFE rýchla a jednoduchá. Vyššia ochrana skeletu a rizikových častí boxov pred prípadnou koróziou je riešená chemickou predúpravou a dvojitou povrchovou úpravou práškovou technológiou (Zn základ + nástrek v RAL odtieni).

Zákazník má možnosť boxy dovybaviť rozsiahlou príplatkovou výbavou, zvoliť iné farebné prevedenie, ako aj v rámci programu YourBox prispôsobiť zariadenie svojím potrebám.

Na naše zariadenia štandardne poskytujeme záruku 2 roky. V prípade pravidelnej starostlivosti je však možné túto záruku predĺžiť až na 5 rokov!

Každý vyrobený model podlieha automatickej výstupnej kontrole funkčnosti prostredníctvom validačného merania s doložením validačného protokolu.

Pre špecifikáciu Vášho boxu nás môžete kontaktovať priamo, prípadne môžete použiť náš konfigurátor.

Kontakt Konfigurátor

STARAŤ SA O VÁŠ BOX SA OPLATÍ

Tento typ zariadení veľmi úzko súvisí s bezpečnosťou a preto je nevyhnutné, aby boli udržiavané v dokonalom technickom stave počas celej doby prevádzky. Nám ako výrobcovi záleží na ich správnej funkčnosti a preto odporúčame pravidelne ich technický stav a funkčnosť preverovať prostredníctvom odborných servisných prehliadok. Taktiež odporúčame meniť všetky filtre v pravidelných odporúčaných intervaloch.

V prípade, že sa rozhodnete vykonávať počas prvých piatich rokov od predaja na zariadení pravidelné servisné kontroly, odmeníme Vás za starostlivosť o VAŠE zariadenie, VAŠE zdravie a VÁŠ produkt až 5 ročnou zárukou!

Servisné kontroly sú dobrovoľné, ale vzhľadom na charakter a využitie zariadenia pre ich správnu funkčnosť kľúčové. Odporúčame ich vykonávať v pravidelných intervaloch. Chránite tým predovšetkým svoj personál, svoje produkty a svoje záujmy!

DĹŽKU ZÁRUKY SI URČÍTE VY

V prípade realizovania odporúčaných servisných prehliadok každoročne počas prvých piatich rokov prevádzky Vám poskytneme záruku na zariadenie v dĺžke až 5 rokov od zakúpenia!

Celková dĺžka záruky závisí od toho, koľko servisných prehliadok sa na Vašom zariadení vykoná (po vykonaní prvej a následne vždy po každej nasledujúcej prehliadke sa záruka predĺži o rok, maximálne však do 5 rokov)

Chceme byť féroví a preto otvorene tvrdíme, že kontroly sú dobrovoľné a platené. Na druhej strane po vykonaní prehliadky, prípadne po výmene filtrov ste si 100 % istí, že výrobok funguje správne a že je Váš pracovný proces alebo obsluha v bezpečí, čo na konci každej servisnej prehliadky potvrdíme funkčnou skúškou alebo validáciou. Ako odmenu za starostlivosť, ktorú si tieto zariadenia tak či tak vyžadujú, Vám poskytneme práve dlhšiu záruku!

SERVIS BEZ STAROSTÍ

V prípade, že sa rozhodnete o zariadenie pravidelne starať, nemusíte držať v hlave, kedy bola realizovaná posledná prehliadka, prípadne kedy má byť realizovaná tá nasledujúca. My to sledujeme za Vás! Vždy Vás v dostatočnom predstihu na to upozorníme.Tak, aby ste mali, čo najmenej starostí.