EKOSTAR FLOW BH

Laminárne boxy II. triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW v prevedení BIOHAZARD (BH) sú bezpečnostné biologické kabinety (BSC) II. triedy zabezpečujúce ochranu pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia a súčasne ochranu obsluhy pred prípadnými škodlivými vplyvmi spracovávaných látok.

Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné pracovné operácie vykonávať v asepticky čistom, resp. bezprašnom prostredí a súčasne kde je nutné chrániť obsluhu pred účinkami látok, s ktorými sa v boxoch pracuje.

Tieto zariadenia majú široké využitie v zdravotníctve, farmácii, life science, potravinárstve, ako v rôznych špecifických odvetviach priemyslu.

Pre zabezpečenie najvyššej miery bezpečnosti v rámci II. triedy sú všetky naše biohazard boxy v prevedení B2. Počas prevádzky v nich nedochádza ku miešaniu vzduchových okruhov (nasávaného a odsávaného vzduchu), vďaka čomu je zabezpečený 100 % odťahvzduchu kontaminovaného spracovávanými látkami v pracovnom priestore.

Boxy sa vyznačujú prémiovým spracovaním a vďaka unikátnej konštrukcii a použitým komponentom a materiálom od renomovaných svetových výrobcov nadštandardnou spoľahlivosťou, nízkou hlučnosťou, nízkou spotrebou energie, dlhou životnosťou filtrov a taktiež nadštandardne vysokou mierou účinnosti filtrácie. Vďaka zabezpečenému laminárnemu prúdeniu cez pracovný priestor vo vertikálnom smere (zhora nadol), vytvoreniu dostatočne silnej vzduchovej clony, spodnému odsávaniu a precízne zvolenej zostave filtrov sa taktiež vyznačujú dokonalou ochranou pracovného procesu v priestore boxov a taktiež samotného personálu obsluhujúceho boxy.

Všetky aseptické boxy EKOSTAR FLOW BH dosahujú automaticky triedu čistoty ISO CLASS 5, ktorá je samozrejmosťou. V prevedeniach BASIC a PROFI však vďaka unikátnej konštrukcii a zvoleným filtrom spĺňajú aj prísne kritériá triedy čistoty ISO CLASS 3, vďaka čomu sú predurčené na tie najnáročnejšie aplikácie.

LAMINÁRNE BOXY EKOSTAR FLOW BH SA VYRÁBAJÚ V TROCH PREVEDENIACH

ECONOMY LINE

Manuálna verzia prístroja s jednoduchým dizajnom, s nižším stupňom výbavy a s vyklápacím čelným sklom. Ide o ekonomickú verziu s dôrazom na funkčnosť určenú pre tých, ktorí neplánujú do zariadenia investovať viac ako je nutné.

BASIC LINE

Manuálna verzia prístroja s vyšším stupňom výbavy, s vysúvateľným čelným sklom a s dizajnom a prevedením vrcholnej verzie. Táto verzia boxu je určená tým, ktorí uprednostňujú nenáročné manuálne prevedenie prístroja ale súčasne požadujú funkčnosť, moderné riešenia a reprezentatívne prevedenie výrobku.

PROFI LINE

Plne automatizovaná verzia prístroja riadená mikroprocesorovou jednotkou, s ovládaním cez grafický dotykový displej a so sledovaním a automatickým udržiavaním prevádzkových parametrov. Táto verzia má vysoký stupeň výbavy, rozšírené možnosti technologického vybavenia, moderný dizajn a vysúvateľné čelné sklo. Je určená tým, ktorí chcú profesionálne funkčné riešenie s reprezentatívnym dizajnom.

Pre špecifikáciu Vášho boxu nás môžete kontaktovať priamo, prípadne môžete použiť náš konfigurátor.

Kontakt Konfigurátor