EKOSTAR FLOW BH PROFI LINE

Laminárne boxy II. triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním

V prevedení PROFI LINE ide o vrcholnú verziu našich boxov určenú pre náročných zákazníkov, ktorí uprednostňujú plne automatizované profesionálne prevedenie prístroja, ale súčasne vyžadujú vyššiu úroveň spracovania, vysoký stupeň výbavy, moderné technologické riešenia a reprezentatívny dizajn výrobku.

BOHATÁ ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW BH PROFI LINE už v základe obsahujú nadštandardnú výbavu. Samozrejmosťou sú mechanicky vysúvateľné čelné bezpečnostné sklo s antibakteriálnou úpravou a s upozornením na správnu pracovnú polohu, UV žiarič integrovaný v pracovnom priestore mimo zorného uhla bez narušenia laminárneho prúdenia navyše s možnosťou časovania jeho prevádzky, LED osvetlenie pre dokonalú viditeľnosť imitujúce denné svetlo, elektrické zásuvky ako v pracovnom priestore, tak aj mimo neho, posilnená elektrická bezpečnosť prúdovým chráničom, prípadne predpríprava na prívod vody, plynu alebo vákua. Systém automaticky zaznamenáva a zobrazuje na displeji prevádzkový čas nie len pre zariadenie ako také, ale osobitne pre filtre aj UV žiarič.

Vďaka nedelenej antikorovej pracovnej ploche s vyšším stupňom mechanickej a chemickej odolnosti,, špeciálnemu práškovému nástreku s minimalizovaním rizika kontaminácie a s vyššou odolnosťou voči oderom a záchytnému systému pod pracovnou doskou na zachytenie rozliatych tekutín a nečistôt je čistenie a dezinfekcia laminárnych boxov EKOSTAR FLOW BH rýchla a jednoduchá. Vyššia ochrana skeletu a rizikových častí boxu pred prípadnou koróziou je riešená chemickou predúpravou a dvojitou povrchovou úpravou práškovou technológiou (Zn základ + nástrek v RAL odtieni).

PLNE AUTOMATIZOVANÁ PREVÁDZKA

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW BH v prevedení PROFI sú vybavenémikroprocesorovou jednotkou, ktorá riadi množstvo pokročilých funkcií boxov a zabezpečuje ich plynulý a bezpečný chod. Pohodlné ovládanie je zabezpečené vďaka 5´´ plnegrafickému dotykovému displeju umiestnenému na spodnej lište čelného krytu.

Všetky prevádzkové parametre (rýchlosť prúdenia vzduchu, teplota, vlhkosť a pod.), vrátane úrovne zanesenia a životnosti filtrov sú neustále monitorované, zaznamenávané a graficky zobrazované na displeji zariadenia, vďaka čomu má obsluha dokonalý prehľad o jeho stave. Samozrejmosťou je sledovanie servisných intervalov aj upozornenie na odchýlku od optimálnych hodnôt, prípadne na poruchu zariadenia. Prevádzkovú históriu, ako aj chybové hlásenia je možné kedykoľvek zobraziť v podobe tabuľky alebo prehľadného grafu priamo na displeji boxov.

Pre zachovanie dokonalých pracovných podmienok v pracovnom priestore je zariadenie vybavené dvomi ventilátormi, nasávacím, zabezpečujúcim prísun asepticky čistého vzduchu do pracovného priestoru a odsávacím, zabezpečujúcim odťah vzduchu z pracovného priestoru a vytvorenie vzduchovej clony. Systém si v závislosti od miery zanesenia filtrov sám reguluje výkon oboch ventilátorov tak, aby bola permanentne zabezpečená predpísaná rýchlosť prúdenia vzduchu v pracovnom priestore a v manipulačnom otvore boxu (vzduchová clona) a súčasne aby bol zachovaný ideálny pomer medzi oboma ventilátormi, teda medzi množstvom vháňaného vzduchu do pracovného priestoru a vzduchovou clonou v manipulačnom otvore boxov.

ULPA FILTRÁCIA UŽ V ZÁKLADE

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW BH sú navrhnuté tak, aby odsávaný vzduch z pracovného priestoru nemusel byť odvádzaný priamo do vonkajšieho prostredia alebo do centrálneho vzduchotechnického systému budovy, ak to nie je vyslovene nutné. Na vstupe aj na výstupe sú už v základe vybavené najnovšou generáciou vysoko účinných ULPA filtrov triedy U15 filtrujúcich častice už od veľkosti 0,1 µm. Použitá rada ULPA filtrov sa vyznačuje omnoho vyššou úrovňou filtrácie ako pri bežných HEPA filtroch. Odsávaný vzduch sa tak späť do miestnosti vracia už ako prefiltrovaný. Na výstupe navyše boxy obsahujú základný uhlíkový filter zabezpečujúci základnú chemickú filtráciu. V prípade potreby posilnenia chemickej filtrácie je možné boxy vybaviť modulom s filtrom z aktívneho uhlia. V prípade požiadavky na zvýšenú ochranu obsluhy je možné boxy dopojiť do externej odsávacej vetvy vedúcej odsávaný vzduch do vonkajšieho prostredia alebo do centrálneho vzduchotechnického systému budovy. Pre dlhšiu životnosť hlavných filtrov sú boxy na vstupe vybavené mechanickým predfiltrom v triede G4.

Všetky aseptické boxy EKOSTAR FLOW BH PROFI LINE dosahujú automaticky triedu čistoty ISO CLASS 5, ktorá je samozrejmosťou. Boxy však vďaka unikátnej konštrukcii a zvoleným filtrom spĺňajú aj prísne kritériá triedy čistoty ISO CLASS 3, vďaka čomu sú predurčené na tie najnáročnejšie aplikácie.

VĎAKA ŠIROKÝM MOŽNOSTIAM DOKONALE UNIVERZÁLNE

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW BH sú dokonale univerzálne vďaka možnosti pracovať v troch módoch:
1) BIOHAZARD - mód, v ktorom zariadenie pracuje ako laminárny box II. triedy, kedy je súčasne chránený pracovný proces aj obsluha zariadenia.
2) FLOW BOX - mód, v ktorom zariadenie pracuje ako štandardný laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu, kedy je chránený len pracovný proces.
3) DIGESTOR - mód, v ktorom zariadenie pracuje na princípe digestora so spodným odťahom, kedy je chránená len obsluha. V tomto móde je možné pracovať s látkami, ktoré sú škodlivé pre obsluhu ale súčasne nie je nutné ich chrániť pred kontamináciou.

Práve vďaka možnosti pracovať v režime, ktorý Vám aktuálne bude vyhovovať, sa stávajú boxy univerzálnym pomocníkom vo vašej prevádzke s možnosťou širokého využitia.

V rámci každého módu môže obsluha pracovať v dvoch režimoch:
1) PREVÁDZKOVOM (NORMAL) - určenom na plnohodnotnú prácu
2) ÚSPORNOM (SAVING) - určenom na zabezpečenie, čo najúspornejšej prevádzky a udržanie požadovaných podmienok v pracovnom priestore a to aj za predpokladu, že je nutné prácu prerušiť.

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW BH PROFI LINE disponujú funkciou automatického uvedenia do úsporného, prípadne prevádzkového režimu, v závislosti od toho, či je alebo nie je v pracovnom priestore zaznamenaná činnosť. Jednotlivé režimy môže obsluha zariadenia navoliť aj manuálne priamo na displeji izolátora.

Zákazník má možnosť výberu zo širokej škály rozmerového prevedenia, od malých stolových boxov až po boxy široké až 1800 mm. Boxy o šírke 550 (BH550) a 800 mm (BH800) je možné umiestniť buď na originálny výškovo nastaviteľný podstavec s odkladacími priestormi alebo na stôl, ktorý má už zákazník k dispozícii a ktorý spĺňa požiadavky na potrebnú nosnosť a rozmer. Boxy väčších rozmerov (BH1050 a vyššie) sú originálnym výškovo nastaviteľným podstavcom vybavené automaticky. Originálny podstavec umožňuje ako prácu v sede, tak prácu v stoji. V prípade požiadavky je možné vyhotoviť podstavec aj v mobilnom prevedení.

Zákazník má možnosť boxy dovybaviť rozsiahlou príplatkovou výbavou, zvoliť iné farebné prevedenie, ako aj v rámci programu YourBox prispôsobiť zariadenie svojím potrebám.

Na naše zariadenia štandardne poskytujeme záruku 2 roky. V prípade pravidelnej starostlivosti je však možné túto záruku predĺžiť až na 5 rokov! 

Každý vyrobený model podlieha automatickej výstupnej kontrole funkčnosti prostredníctvom validačného merania s doložením validačného protokolu.

Pre špecifikáciu Vášho boxu nás môžete kontaktovať priamo, prípadne môžete použiť náš konfigurátor.

Kontakt Konfigurátor

STARAŤ SA O VÁŠ BOX SA OPLATÍ

Tento typ zariadení veľmi úzko súvisí s bezpečnosťou a preto je nevyhnutné, aby boli udržiavané v dokonalom technickom stave počas celej doby prevádzky. Nám ako výrobcovi záleží na ich správnej funkčnosti a preto odporúčame pravidelne ich technický stav a funkčnosť preverovať prostredníctvom odborných servisných prehliadok. Taktiež odporúčame meniť všetky filtre v pravidelných odporúčaných intervaloch.

V prípade, že sa rozhodnete vykonávať počas prvých piatich rokov od predaja na zariadení pravidelné servisné kontroly, odmeníme Vás za starostlivosť o VAŠE zariadenie, VAŠE zdravie a VÁŠ produkt až 5 ročnou zárukou!

Servisné kontroly sú dobrovoľné, ale vzhľadom na charakter a využitie zariadenia pre ich správnu funkčnosť kľúčové. Odporúčame ich vykonávať v pravidelných intervaloch. Chránite tým predovšetkým svoj personál, svoje produkty a svoje záujmy!

DĹŽKU ZÁRUKY SI URČÍTE VY

V prípade realizovania odporúčaných servisných prehliadok každoročne počas prvých piatich rokov prevádzky Vám poskytneme záruku na zariadenie v dĺžke až 5 rokov od zakúpenia!

Celková dĺžka záruky závisí od toho, koľko servisných prehliadok sa na Vašom zariadení vykoná (po vykonaní prvej a následne vždy po každej nasledujúcej prehliadke sa záruka predĺži o rok, maximálne však do 5 rokov)

Chceme byť féroví a preto otvorene tvrdíme, že kontroly sú dobrovoľné a platené. Na druhej strane po vykonaní prehliadky, prípadne po výmene filtrov ste si 100 % istí, že výrobok funguje správne a že je Váš pracovný proces alebo obsluha v bezpečí, čo na konci každej servisnej prehliadky potvrdíme funkčnou skúškou alebo validáciou. Ako odmenu za starostlivosť, ktorú si tieto zariadenia tak či tak vyžadujú, Vám poskytneme práve dlhšiu záruku!

SERVIS BEZ STAROSTÍ

V prípade, že sa rozhodnete o zariadenie pravidelne starať, nemusíte držať v hlave, kedy bola realizovaná posledná prehliadka, prípadne kedy má byť realizovaná tá nasledujúca. My to sledujeme za Vás! Vždy Vás v dostatočnom predstihu na to upozorníme.Tak, aby ste mali, čo najmenej starostí.

MODELOVÁ RADA

EKOSTAR FLOW BH800 PROFI S PODSTAVCOM
EKOSTAR FLOW BH1050 PROFI S PODSTAVCOM
previous arrow
next arrow
Slider