EKOSTAR FLOW V BASIC LINE

Laminárne boxy s vertikálnym prúdením vzduchu

V prevedení BASIC LINE ide o boxy určené pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú jednoduchšie manuálne prevedenie prístroja s manuálnym ovládaním, ale súčasne vyžadujú vyššiu úroveň spracovania, vyšší stupeň výbavy, moderné riešenia a reprezentatívny dizajn vrcholnej verzie našich boxov.

BOHATÁ ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW V v prevedení BASIC LINE obsahujú už v základe nadštandardnú výbavu. Samozrejmosťou sú odolnejšie ovládacie prvky, mechanicky vysúvateľné čelné bezpečnostné sklo s antibakteriálnou úpravou a s upozornením na správnu pracovnú polohu, UV žiarič integrovaný v pracovnom priestore mimo zorného uhla bez narušenia laminárneho prúdenia, LED osvetlenie pre dokonalú viditeľnosť imitujúce denné svetlo, elektrické zásuvky ako v pracovnom priestore tak aj mimo neho, posilnená elektrická bezpečnosť prúdovým chráničom, prípadne predpríprava na prívod plynu, vody alebo vákua. Systém zaznamenáva prevádzkový čas nie len pre zariadenie ako také, ale osobitne pre filtre aj UV žiarič. Tieto hodnoty sú zobrazované na 2,5´´ plnegrafickom LCD displeji umiestnenom vedľa ovládacích prvkov. Systém je vybavený funkciou akustického a vizuálneho upozornenia v prípade zanesenia filtrov.

Prednastavené laminárne prúdenie a dokonalé pracovné podmienky v priestore boxov sú zabezpečené aj prostredníctvom nasávacieho ventilátora, zabezpečujúceho vháňanie asepticky čistého vzduchu do pracovného priestoru a vytvorenie vertikálneho vzduchového tunela dokonale izolujúceho pracovný priestor od vonkajšieho prostredia.

Vďaka nedelenej antikorovej pracovnej ploche s vyšším stupňom mechanickej a chemickej odolnosti, špeciálnemu práškovému nástreku s minimalizovaním rizika kontaminácie a s vyššou odolnosťou voči oderom je čistenie a dezinfekcia laminárnych boxov EKOSTAR FLOW V rýchla a jednoduchá.

DOKONALE PRAKTICKÉ

Manuálne prevedenie laminárnych boxov EKOSTAR FLOW V sa vyznačuje jednoduchosťou ovládania s možnosťou pracovať v dvoch módoch: 

1) PREVÁDZKOVOM (NORMAL) - určenom na plnohodnotnú prácu v pracovnom priestore
2) ÚSPORNOM (SAVING) - určenom na zabezpečenie, čo najúspornejšej prevádzky a udržanie asepticky čistého prostredia aj v prípade, že je nutné prácu prerušiť.

Práve vďaka možnosti pracovať vo vyššie uvedených módoch v kombinácii s manuálnym prevedením a s jednoduchým manuálnym ovládaním je práca s boxami efektívna, nenáročná a pohodlná.

Zákazník má možnosť výberu zo širokej škály rozmerového prevedenia, od malých boxov až po boxy široké až 1800 mm. Všetky typy boxov EKOSTAR FLOW V sú konštruované tak, aby ich bolo možné umiestniť buď na originálny, výškovo nastaviteľný podstavec s odkladacími priestormi alebo na stôl, ktorý má už zákazník k dispozícii a ktorý spĺňa požiadavky na potrebnú nosnosť a rozmer. Originálny podstavec umožňuje ako prácu v sede, tak prácu v stoji. V prípade požiadavky je možné vyhotoviť podstavec aj v mobilnom prevedení.

ULPA FILTRÁCIA UŽ V ZÁKLADE

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW V BASIC LINE sú už v základe automaticky vybavené najnovšou generáciou vysoko účinných ULPA filtrov triedy U15 filtrujúcich častice už od veľkosti 0,1 µm. Použitá rada ULPA filtrov sa vyznačuje omnoho vyššou úrovňou filtrácie ako pri bežných HEPA filtroch. Boxy sú tiež na vstupe vybavené mechanickými predfiltrami v triede G4 slúžiacimi na zachytávanie väčších prachových častíc a nečistôt, vďaka čomu je zabezpečená dlhšia životnosť hlavných filtrov.

Všetky aseptické boxy EKOSTAR FLOW V BASIC LINE dosahujú automaticky triedu čistoty ISO CLASS 5, ktorá je samozrejmosťou. Boxy však vďaka unikátnej konštrukcii a zvoleným filtrom spĺňajú aj prísne kritériá triedy čistoty ISO CLASS 3, vďaka čomu sú predurčené na tie0 najnáročnejšie aplikácie.

Zákazník má možnosť boxy dovybaviť rozsiahlou príplatkovou výbavou, zvoliť iné farebné prevedenie, ako aj v rámci programu YourBox prispôsobiť zariadenie svojím potrebám.

Na naše zariadenia štandardne poskytujeme záruku 2 roky. V prípade pravidelnej starostlivosti je však možné túto záruku predĺžiť až na 5 rokov!

Každý vyrobený model podlieha automatickej výstupnej kontrole funkčnosti prostredníctvom validačného merania s doložením validačného protokolu.

Pre špecifikáciu Vášho boxu nás môžete kontaktovať priamo, prípadne môžete použiť náš konfigurátor.

Kontakt Konfigurátor

STARAŤ SA O VÁŠ BOX SA OPLATÍ

Tento typ zariadení veľmi úzko súvisí s bezpečnosťou a preto je nevyhnutné, aby boli udržiavané v dokonalom technickom stave počas celej doby prevádzky. Nám ako výrobcovi záleží na ich správnej funkčnosti a preto odporúčame pravidelne ich technický stav a funkčnosť preverovať prostredníctvom odborných servisných prehliadok. Taktiež odporúčame meniť všetky filtre v pravidelných odporúčaných intervaloch.

V prípade, že sa rozhodnete vykonávať počas prvých piatich rokov od predaja na zariadení pravidelné servisné kontroly, odmeníme Vás za starostlivosť o VAŠE zariadenie, VAŠE zdravie a VÁŠ produkt až 5 ročnou zárukou!

Servisné kontroly sú dobrovoľné, ale vzhľadom na charakter a využitie zariadenia pre ich správnu funkčnosť kľúčové. Odporúčame ich vykonávať v pravidelných intervaloch. Chránite tým predovšetkým svoj personál, svoje produkty a svoje záujmy!

DĹŽKU ZÁRUKY SI URČÍTE VY

V prípade realizovania odporúčaných servisných prehliadok každoročne počas prvých piatich rokov prevádzky Vám poskytneme záruku na zariadenie v dĺžke až 5 rokov od zakúpenia!

Celková dĺžka záruky závisí od toho, koľko servisných prehliadok sa na Vašom zariadení vykoná (po vykonaní prvej a následne vždy po každej nasledujúcej prehliadke sa záruka predĺži o rok, maximálne však do 5 rokov)

Chceme byť féroví a preto otvorene tvrdíme, že kontroly sú dobrovoľné a platené. Na druhej strane po vykonaní prehliadky, prípadne po výmene filtrov ste si 100 % istí, že výrobok funguje správne a že je Váš pracovný proces alebo obsluha v bezpečí, čo na konci každej servisnej prehliadky potvrdíme funkčnou skúškou alebo validáciou. Ako odmenu za starostlivosť, ktorú si tieto zariadenia tak či tak vyžadujú, Vám poskytneme práve dlhšiu záruku!

SERVIS BEZ STAROSTÍ

V prípade, že sa rozhodnete o zariadenie pravidelne starať, nemusíte držať v hlave, kedy bola realizovaná posledná prehliadka, prípadne kedy má byť realizovaná tá nasledujúca. My to sledujeme za Vás! Vždy Vás v dostatočnom predstihu na to upozorníme.Tak, aby ste mali, čo najmenej starostí.

MODELOVÁ RADA

EKOSTAR FLOW V800 BASIC S PODSTAVCOM
EKOSTAR FLOW V1050 BASIC S PODSTAVCOM
previous arrow
next arrow
Slider