EKOSTAR FLOW V PROFI LINE

Laminárne boxy s vertikálnym prúdením vzduchu

V prevedení PROFI LINE ide o vrcholnú verziu našich boxov určenú pre náročných zákazníkov, ktorí uprednostňujú plne automatizované profesionálne prevedenie prístroja, ale súčasne vyžadujú vyššiu úroveň spracovania, vysoký stupeň výbavy, moderné technologické riešenia a reprezentatívny dizajn výrobku.

BOHATÁ ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW V PROFI LINE obsahujú už v základe nadštandardnú výbavu. Samozrejmosťou sú mechanicky vysúvateľné čelné bezpečnostné sklo s antibakteriálnou úpravou a s upozornením na správnu pracovnú polohu, UV žiarič integrovaný v pracovnom priestore mimo zorného uhla bez narušenia laminárneho prúdenia navyše s možnosťou časovania jeho prevádzky, LED osvetlenie pre dokonalú viditeľnosť imitujúce denné svetlo, elektrické zásuvky ako v pracovnom priestore tak aj mimo neho, posilnená elektrická bezpečnosť prúdovým chráničom, prípadne predpríprava na prívod plynu, vody alebo vákua. Systém automaticky zaznamenáva a zobrazuje na displeji prevádzkový čas nie len pre zariadenie ako také, ale osobitne aj pre filtre a UV žiarič.

Vďaka nedelenej antikorovej pracovnej ploche s vyšším stupňom mechanickej a chemickej odolnosti, špeciálnemu práškovému nástreku s minimalizovaním rizika kontaminácie a s vyššou odolnosťou voči oderom je čistenie a dezinfekcia laminárnych boxov EKOSTAR FLOW V rýchla a jednoduchá.

PLNE AUTOMATIZOVANÁ PREVÁDZKA

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW V v prevedení PROFI sú vybavené mikroprocesorovou jednotkou, ktorá riadi množstvo pokročilých funkcií boxov a zabezpečuje ich plynulý a bezpečný chod. Pohodlné ovládanie je zabezpečené vďaka 5´´ plnegrafickému dotykovému displeju umiestnenému na spodnej lište čelného krytu.

Všetky prevádzkové parametre (rýchlosť prúdenia vzduchu, teplota, vlhkosť a pod.), vrátane úrovne zanesenia a životnosti filtrov sú neustále monitorované, zaznamenávané a graficky zobrazované na displeji zariadenia, vďaka čomu má obsluha dokonalý prehľad o jeho stave. Samozrejmosťou je sledovanie servisných intervalov aj upozornenie na odchýlku od optimálnych hodnôt, prípadne na poruchu zariadenia. Prevádzkovú históriu, ako aj chybové hlásenia je možné kedykoľvek zobraziť v podobe tabuľky alebo prehľadného grafu priamo na displeji boxov.

Stabilné laminárne prúdenie a dokonalé pracovné podmienky v priestore boxov sú zabezpečené aj prostredníctvom nasávacieho ventilátora, zabezpečujúceho vháňanie asepticky čistého vzduchu do pracovného priestoru a vytvorenie vertikálneho vzduchového tunela dokonale izolujúceho pracovný priestor od vonkajšieho prostredia. Pre zachovanie optimálnych podmienok v pracovnom priestore si systém v závislosti od miery zanesenia filtrov sám reguluje výkon nasávacieho ventilátora tak, aby bola permanentne zabezpečená predpísaná rýchlosť prúdenia vzduchu.

ULPA FILTRÁCIA UŽ V ZÁKLADE

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW V sú už v základe automaticky vybavené najnovšou generáciou vysoko účinných ULPA filtrov triedy U15 filtrujúcich častice už od veľkosti 0,1 µm. Použitá rada ULPA filtrov sa vyznačuje omnoho vyššou úrovňou filtrácie ako pri bežných HEPA filtroch. Boxy sú tiež na vstupe vybavené mechanickými predfiltrami v triede G4 slúžiacimi na zachytávanie väčších prachových častíc a nečistôt, vďaka čomu je zabezpečená dlhšia životnosť hlavných filtrov.

Všetky aseptické boxy EKOSTAR FLOW V PROFI LINE dosahujú automaticky triedu čistoty ISO CLASS 5, ktorá je samozrejmosťou. Boxy však vďaka unikátnej konštrukcii a zvoleným filtrom spĺňajú aj prísne kritériá triedy čistoty ISO CLASS 3, vďaka čomu sú predurčené na tie najnáročnejšie aplikácie.

DOKONALE PRAKTICKÉ

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW V PROFI LINE môžu pracovať v dvoch módoch: 

1) PREVÁDZKOVOM (NORMAL) - určenom na plnohodnotnú prácu v pracovnom priestore
2) ÚSPORNOM (SAVING) - určenom na zabezpečenie, čo najúspornejšej prevádzky a udržanie požadovaných podmienok v pracovnom priestore a to aj za predpokladu, že je nutné prácu prerušiť.

Laminárne boxy EKOSTAR FLOW V PROFI LINE disponujú funkciou automatického uvedenia do úsporného, prípadne prevádzkového režimu, v závislosti od toho, či je alebo nie je v pracovnom priestore zaznamenaná činnosť. Jednotlivé režimy môže obsluha zariadenia navoliť aj manuálne priamo na displeji izolátora.

Zákazník má možnosť výberu zo širokej škály rozmerového prevedenia, od malých boxov až po boxy široké až 1800 mm. Všetky typy boxov EKOSTAR FLOW V sú konštruované tak, aby ich bolo možné umiestniť buď na originálny, výškovo nastaviteľný podstavec s odkladacími priestormi alebo na stôl, ktorý má už zákazník k dispozícii a ktorý spĺňa požiadavky na potrebnú nosnosť a rozmer. Originálny podstavec umožňuje ako prácu v sede, tak prácu v stoji. V prípade požiadavky je možné vyhotoviť podstavec aj v mobilnom prevedení.

Zákazník má možnosť boxy dovybaviť rozsiahlou príplatkovou výbavou, zvoliť iné farebné prevedenie, ako aj v rámci programu YourBox prispôsobiť zariadenie svojím potrebám.

Na naše zariadenia štandardne poskytujeme záruku 2 roky. V prípade pravidelnej starostlivosti je však možné túto záruku predĺžiť až na 5 rokov! 

Každý vyrobený model podlieha automatickej výstupnej kontrole funkčnosti prostredníctvom validačného merania s doložením validačného protokolu.

Pre špecifikáciu Vášho boxu nás môžete kontaktovať priamo, prípadne môžete použiť náš konfigurátor.

Kontakt Konfigurátor

STARAŤ SA O VÁŠ BOX SA OPLATÍ

Tento typ zariadení veľmi úzko súvisí s bezpečnosťou a preto je nevyhnutné, aby boli udržiavané v dokonalom technickom stave počas celej doby prevádzky. Nám ako výrobcovi záleží na ich správnej funkčnosti a preto odporúčame pravidelne ich technický stav a funkčnosť preverovať prostredníctvom odborných servisných prehliadok. Taktiež odporúčame meniť všetky filtre v pravidelných odporúčaných intervaloch.

V prípade, že sa rozhodnete vykonávať počas prvých piatich rokov od predaja na zariadení pravidelné servisné kontroly, odmeníme Vás za starostlivosť o VAŠE zariadenie, VAŠE zdravie a VÁŠ produkt až 5 ročnou zárukou!

Servisné kontroly sú dobrovoľné, ale vzhľadom na charakter a využitie zariadenia pre ich správnu funkčnosť kľúčové. Odporúčame ich vykonávať v pravidelných intervaloch. Chránite tým predovšetkým svoj personál, svoje produkty a svoje záujmy!

DĹŽKU ZÁRUKY SI URČÍTE VY

V prípade realizovania odporúčaných servisných prehliadok každoročne počas prvých piatich rokov prevádzky Vám poskytneme záruku na zariadenie v dĺžke až 5 rokov od zakúpenia!

Celková dĺžka záruky závisí od toho, koľko servisných prehliadok sa na Vašom zariadení vykoná (po vykonaní prvej a následne vždy po každej nasledujúcej prehliadke sa záruka predĺži o rok, maximálne však do 5 rokov)

Chceme byť féroví a preto otvorene tvrdíme, že kontroly sú dobrovoľné a platené. Na druhej strane po vykonaní prehliadky, prípadne po výmene filtrov ste si 100 % istí, že výrobok funguje správne a že je Váš pracovný proces alebo obsluha v bezpečí, čo na konci každej servisnej prehliadky potvrdíme funkčnou skúškou alebo validáciou. Ako odmenu za starostlivosť, ktorú si tieto zariadenia tak či tak vyžadujú, Vám poskytneme práve dlhšiu záruku!

SERVIS BEZ STAROSTÍ

V prípade, že sa rozhodnete o zariadenie pravidelne starať, nemusíte držať v hlave, kedy bola realizovaná posledná prehliadka, prípadne kedy má byť realizovaná tá nasledujúca. My to sledujeme za Vás! Vždy Vás v dostatočnom predstihu na to upozorníme.Tak, aby ste mali, čo najmenej starostí.

MODELOVÁ RADA

EKOSTAR FLOW V800 PROFI S PODSTAVCOM
EKOSTAR FLOW V1050 PROFI S PODSTAVCOM
previous arrow
next arrow
Slider